Annou apwann maké kréyol: Leçon n° 8

KA NOU JA SAV POU MAKÉ KRÉYÒL-LA ?
1) On son ka maké menmjan-la kèlkanswa mo, sò ki pé vin «ny», si i pa an bout a mo-lasa.
2) Pa ni règ a lang fwansé adan kréyòl, kon «devant m, b, p on mèt an m). An kréyòl, nou ka maké : ranmasé - Ponm - Foumi - Tanbang
3) «g» toujours ka prononsé «gue»
«j» toujou ka prononsé «je» : Bag - Boujé - Bigidi - Bigin - Gita - Genn

PAR SYLVIANE TELCHID