Annou apwann maké kréyol : Leçon n° 10

1) An kréyòl «i» sé «i»i («i» pa jen «ill»
Ex. : Diri - Janti - Bigidi - Plati - Lanti - Vit
2) An kréyòl «y» sé «ill»
(«y» pa jen «i»). Ex. : Matyè - May -Mayé - Machpyé - Fyab
3) Si adan on mo, ou ka tann «i», mété «i». Si adan menm mo-la ou ka tann «ill», mété «y» la osi.
Ex. : a) Apiyé «apyé» pa «apiyé». Ou ka maché apyé - Ou ka apiyé asi kaz-la
b) Dòt mo ki ni «i» é «y» adan : Abiyé - Gligliyé (tranblé pas ou fwèt) - Miyonné (dousiné) - Tifiyèt - Giyonné - Siyaj - Siyak - Sièdlon…

PAR SYLVIANE TELCHID