LA LUTTE CONTRE LE CANCER :«Nou tout ni on ti pié kansè ka pousé dou- van pòt an nou !»

Le vendredi 22 novembre 2019, la Ligue contre le cancer a orga- nisé une soirée culturelle au Centre culturel Robert Loyson à Le Moule qui a fonctionné à gui- chet fermé. Nous avons rencon- tré Mme Raymonde Pater-Torin marraine de la manifestation qui a bien voulu répondre à quelques questions.

Que signifie «An fonn kè ?»Raymonde Pater- Torin :Sé on mo kréyol kika di : «Tou sa nou ka baw, sa ka sòti an tchè an nou. Donk, sa ki ka sòti an tchè, sé lanmou é sé pousa nou di, si nou tout ki san- blé-la, nou an lanmou, nou yonn é lot, ében, nou ké rivé ba kansè-la on pas-pié, bay on kochpat, on kaskod. Fò pa y rété-la ! Davwa lanmou pli fò ki lanmò. Paskè adan lanmou ni on lèt an plis kisé «u» et menm mo- la, «lanmò» ni on lèt an mwens. Lanmou pli fò ki lanmò».

Quelle est la réalité de la maladie en Guadeloupe ?Sa pi fann ki félé ! Davwa a prézan kansè toupatou é pou tout moun. Avan sé moun ki té jani on fanmi ayo kité tin sa. Kon yé-la, èvè bab a klordékon-la kè yo ka anpwa- zonné nou-la, èben, nou tout, nou ni on ti pié kansè ka pousé douvan pot an nou é i pani ni laj, ni nasyon … Donk parapot a sa, sa grav, sa trè grav. Men fò nou véyatif é fò nou poté on ganm».

Etes-vous satisfaite de la participa- tion des Guadeloupéens ?Trè byen, tout moun-la réponn o sis-kat-dé

. Alòs vrèman an kontan toubolman. Tout moun-la, é an ké kontan, pou dèmen, lè a dan rèlè-la, kéni otan moun kè oswè-la.