LE 2 ÈME VOLUME DU CONTE DE NOËL DE M"BITAKO : «Abòzò, kochon a Bidjoul : Nwèl Gwadloup Pari»

Après le premier livre paru pour les fêtes de Noël de l"année der- nière, M"Bitako, on makè de pawòl an lang kréyòl publie son deuxième volume de son «kont kréyol koloré» pour enfants, Abòzò, Kochon a Bidjoul. Comme il le dit lui-même : «Sé zouti pou nou fè timoun an-nou konnèt nou pi byen».

Sé on kont ké fè timoun Gwadloup vwajajé é révé, éan menm tan, ké plen zyé a-yo é zétwal ka kléré… Liv-la ni dé nivo : on nivo koloryaj ba toupiti timoun i po ko sav li é ki po ka ka apwann li (dèpi dé twa- zan alamonté). Sé granmoun ké fè yo koloré sé vennsis désen-la, asi fotokopi A4.

On nivo lèkti, ba timoun i jas av li é ba granmoun i vlé li pou pwòp kont a-yo, oben ba timoun a-yo, oben ankò ba ti frè é tisè a-yo, ba timoun lantou a-yo.

Adan istwa-lasa, Ti Bouboul é Bidjoul ka lyanné kon Dinozò é Abòzò, kochon a-yo, é a seng, èvè pal a Lokansyè, ki sé Tonton Wabap, yo ka monté konplo pou chayé timoun Gadloup monté Pari adan on sazè a Nwèl Gwadloup ka fèt anba-la.

Sé kon sa on kochon-a-zèl ka planni an syèl a Pari, èvè dé kavalyé adada, ka pwan on pyé, ka fè kokozyé a moun sòti an kal a-yo, é ka fè on pa timoun pwan pè, atoupannan on dòt pâti ka dégaré kaméra a-yo é aparèy foto a-yo, pou chaché suiv yo abò élikòptè, é vwè, oben cha- ché savé, ka sé moun lasa yé, ka bèt-a-zèl lasa yé, é piplis, ka yo vlé.

Kantan nwèl-la andidan lanméri-la, i an zafè a-y : tini bwè é manjé a Nwèl Gwadloup, tini chanté Nwèl Gwadloup anba lòd a on òwkès Gwadloup, é tini lokans a on lokansyè Gwadloup i monté fè nanm a moun Gwadloup ka viv é woulé Pari chalviré, brenné é pwan fòs adan mès a nwèl an- nou, adan on lyannaj séré-séré.

Kont, sé granmoun ka kréyé yo ba timoun, sé granmoun ka maké y oba timoun, sé granmoun ka li yo ba timoun, sé granmoun ka rakonté timoun yo. Menmjan, sésen a kont, sé granmoun ka fè timoun koloré yo, é sé granmoun osi ka ba yo dékatman a sé désen- la. Sé wòl a sé fanmi-la, sé wòl a sosyété-la. Menmjan sé wòl an- mwen, lokansyè é sé ta Chavou, Désinatè. Davwa kont, sé on koté granmoun ka chayé timoun alé, é ka menné yo déviré.

Kidonk, Abòzò, Kochon a Bidjoul – 2ème dè, sé on liv pou granmoun okipé dè timoun, pou ba yo on pal débranché yo, ki asi tablèt, ki asi téléfonn, ki asi télé, pou sé timoun- la pwan tan rêvée anmizé kò a-yo, é vwè lavi adan on dòt dimansyon.