POÉSIE : Mal tèt a la rantré

A n ti chimiz byen blan, An shòt kaki fonsé, An pè soulié ka kléré, Chivé byen pengnyé Sé Pòl ki ka rantré. Jòdi-lendi i byen zouté

Bonjou anman, bonjou apa ! Yo fen pasé an klas-a misyé Nipa 1 ban nou lis a liv, kayé é founiti 1 di nou pòté sa, o pli ta vandrèdi Manman-la pa pèd kat ! Sizé si on ti ban, Dé men an ba manton, I di : «li sa ban mwen, Pétèt nou ké touvé biten Adan bwèt-a joslen!»Papa-la doubout a koté, I paré pouy kouté.

Pol pwan tchyè, pouy pé kontinyé, Pas, i té ja sav, man Nennenn té kay jiré. An liv lèkti, an liv jéwgwafi, An liv gramè, an liv kalkil, An liv lèsonn chòz, an liv istwa, An kayé jounalié, an Kayé mansyèl,

An kayé bouyon, an kayé désen An pwotèj rouj, an pwotèj vè, An pwotèj mawon, an pwotèj blé, An pwent bik blé, an rouj, on violèt An règ, an paké étikèt, an biva, An doub désimèt, an konpa An awdwaz an kréyon nwè An bwèt kréyon koulè, an éponj, An tay kréyon, an gòm, An rapòtè, an bwèt lakré blan, An bwèt lakré koulè, an ti kawné An paké bichèt, é di fwan pou lasirans Nennenn doubout pikèt ! “Ka mèt-la ka konprann, Pouy mandé zòt tou-sa, lè ren an nou ka fann ? Lizin-la pa maché, kann-la pa rapòté

Patat-la, ziyanm-la é siv-la Tout brilé, pas la pli pa tonbé, Papaw menm malad, I pé pa ay vwè mèdsen, Olan kay pwan Iajan, Mwen baw tousa biten» 1 paté pé tchyenbé, 1 pété pié-ay a tè, Evè on «tonnè didié !», é 1 pwan pléré

Papa-la réfléchi .. . I gadé madanm-ay : «Nennenn ! Pa chaléréw ! Nou toujou goumé. Jòdi-jou nou mélé, pou nou jewn lé dé bout, Nou ké vann kochon-Ia, pou nou pé ti ni sou, Pou nou voyéy lékòl, pou dèmen i vin nonm»Sé dépi jou-la sa, Pòl vwè la vi pa mòl, E koumancé konpwann fèy travay lékòl Pouy pé gangnyé vi-ay Emmanuel Broussillon (1968)