KOUTWÒCH

vométan on bon kréyòl
ki on mové fwansé
ou on koutwòch, on chaabya,
jodijou érèzdibonè kréyòl ka boujonné
ka tijé é ka déplotonné zèl
é tin bon van an vwèl a’y.
men tin on tan
lang-la té tizi voplé an tòch
ki fè bon enpé moun
fwansé a yo pa té ka monté mòn
té pisimyé démi lang a yo
èvè on mové fwansé,
olyé yo té sèvi èvè zépon natirèl ayo.
é yo té ka langanné on langaj
yenki yo té tin sikré-la.
davwa pou bon enpé moun
palé kréyòl ba timoun a yo
sa té pé anpéché yo rivé
é woté pyé a yo an vyé soulyé
ou ankò yo tèbèkwè é rété bèkèkè.
sé konsa yo té ka sòti
dé modèl kalité fwaz
kon viens nannan, fé ba
viens sisit, sinon tu auras tatata
viens boire ton lolo, mets tes sousoutes
allons ponponm.
si yo té ka rivé palé é bokanté
men sa pa té ka wouvè lespwi a sé timoun-la
rédé yo fè kò fwansé-la.
kif è nou ka di, nou pé menm wouklé sa,
vométan palé on bon kréyòl
ki on mové fwansé.