Annou apwann maké kréyol : Leçon n° 11

«K» é «KY»

On kòk a pa on kyòk (koudpwen)

1) Ni on «K» sèk an kréyòl.
I ka maké èvè «K» tousèl.
Ex. : Kolé - Kòlè - Kalkilé - Konté Kanté - Koulé - Kankan - Kon -Kenbé - Képrétèt
2) Ni on «K» mounyé an kréyòl. I ka maké èvè «KY». Ex. : Kyolé (on kyolé moun) - Kyakya (tipwason) - Kyoulé (fè dèyè) - Kyansé (an dé lidé) Kyonkyon (on ti chignon an chivé)