Annou apwann maké kréyol : Leçon n° 13 «W»

Cette deuxième semi-voyelle s’associe aux voyelles et aux consonnes. C’est le même «w» que dans «water» (wc).

«W» + VOYELLES ORALES

a wa kabwa
é wé bwété
è wè twèl
i wi kwi
o wo bwodé
ò wò bwòs
ou wou wouvè

«W» + VOYELLES NASALES

an wan pwan
en wen koudpwen
on won wondi

La prononciation créole veut que devant «o», «r»
se transforme en «w» (wo, wò, wou, won).
Ex : wodomon - wòb - woulèt - wonz.