Annou apwann maké kréyol : Leçon n° 16

Prononcer correctement les mots suivants :
_____________
òn (ò+n)
bòn (borne)
kòn (corne)
jòn (jaune)
mòn (colline)
tòn (tonne)
_____________
onn (on+n)
ponn (pondre)
fonn (fondre)
lawonn (ronde)
yonn (un)
tonn (tondre)
_____________
onm (on+m)
ponm (pomme)
wonm (rhume)
gonm (gomme)
vonmi (vomir)
konkonm (concombre)
_____________
òm (ò+m)
anfòm (bien roulée)
zòm (bougre)
_____________
en
ben (bain)
pen (pain)
jen (jamais)
ren (taille)
ten (thym)
_____________
ennm (en+m)
anbenn (surnoisement)
penn (peine)
jenn (jeune)
larenn (meneuse)
tenn (teindre)
_____________
enm (en+m)
blenm (blême)
menm (même)
karenm (carême)
kòk genm (coq de combat)
tenm (timbre)
PAR SYLVIANE TELCHID