Annou apwann maké kréyol : Leçon n° 19

LES PRONOMS EN CRÉOLE
PRONOMS SUJETS : AVANT LE VERBE
An (ou) mwen : An ka ri
Ou : Ou ka dansé
I : I ka pa pati
Nou : Nou ka palé
Zò (ou) zòt : Zò(t) ka vini
Yo : Yo ka li
PRONOMS COMPLÉMENTS: APRÈS LE VERBE
Mwen : Madamn-la ka gadé-mwen
W : Timoun a-w ka kriyé-w
Y (ou) li : An ja ba-y manjé
Nou : I di-nou rantré
Zò (ou) zòt : Ka i fè-zò(t)
Yo : I té ka ri-yo
N.B : 1) Le pronom remplace le nom, il ne doit donc pas être collé au verbe.
An ja ba-y manjé (an ja ba tibébé-la manjé)
2) Les mêmes pronoms s’emploient au féminin et au masculin